1/28/2013

COMBIO DE LUGAR DE ASAMBLEA DE LA FGPyC 2013


Por motivos alleos a vontade (Da FGPyC) vense na obriga de trocar o lugar das Asembleas Xerais convocadas para o 03 de febreiro de 2013.

O novo lugar das asembleas é o restaurante Los Robles en Santiago de Compostela. O seu enderezo é:

Ctra. Estrada , km 3 Montouto - Santiago de Compostela
Tel 981 806 361 - Fax 981 800 131
GPS 42º 49' 51" N 08º 32' 52" O

O horario e a Orde do Día seguen sendo as mesmas.

Informalos asemade que despois da reunión do 29 de xaneiro ás 19,30 horas  coa Comisión Delegada, achegarémoslles a tódolos asembleístas copia da liquidación do orzamento 2012.

Perdoen as molestias.

Un saúdo
O secretario

CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
Convócoos á Asemblea Xeral Ordinaria da Federación Galega de Pesca o día 03 de febreiro de 2013, ás 9,30 horas en primeira convocatoria e ás 10,00 horas en segunda e última, coa seguinte;
ORDE DO DÍA:
1º - Lectura e aprobación, se procede, da Acta da Asemblea anterior.
2º - Aprobación, se procede, da liquidación do Orzamento 2012.
3º - Lectura e aprobación, se procede, do Orzamento 2013.
4º - Informe do Presidente.
5º - Competicións 2013.
6º - Presentación e aprobación, se procede, do Calendario de Competicións 2013.
7º - Rogos e Preguntas.
Convócase Asemblea Xeral Extraordinaria, no mesmo lugar e día, en primeira convocatoria media hora antes do remate da Asemblea Xeral Ordinaria, en segunda e última ao remate da Asemblea Xeral Ordinaria, coa seguinte;
ORDE DO DÍA:
1º - Modificación dos Estatutos e Regulamentos da FGPeC para a súa adaptación á Lei 3/2012, de 2 de abril, do Deporte de Galicia.
2º - Nomeamento dos membros dos Comités de Disciplina e Apelación da FGPeC.
A Coruña a 18 de xaneiro de 2013
O Presidente
Gerardo Orol Castro

No hay comentarios:

 
Creative Commons License
This blog is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License