11/12/2010

CONVOCATORIA DE AXUDAS A CLUBS E AGRUPACIÓNS DEPORTIVAS ESCOLARES PARA SUBVENCIONAR A SÚA ACTIVIDADE DEPORTIVA NO ANO 2010


No seguinte enlace, da web da Secretaría xeral para o deporte, atopará:
1. Publicación da convocatoria no Diario oficial de Galicia.
2. Documento de información básica da convocatoria de axudas, co obxectivo de facilitar a tramitación da súa solicitude.
3. Instancia de solicitude.
4. Declaración doutras axudas.

http://deportegalego.es/index.php?idMenu=67&int1=1146&idIdioma=2
A data límite de presentación das solicitudes é o 25 de novembro.
Este email é enviado ás federacións deportivas galegas, así como ás entidades solicitantes desta subvención no ano 2009. Esta dirección de e-mail non é valida para solucionar as posibles dúbidas, deben porse en contacto cos Servizos provinciais de deportes, cuios teléfonos atopará no enlace anterior.

XUNTA DE GALICIA
Secretaría xeral para o deporte

No hay comentarios:

 
Creative Commons License
This blog is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License