8/31/2010

CAMPIONATO PROVINCIAL EMBARCACIÓN FONDEADA


4-SETEMBRO-2010


PROGRAMA


07:30 horas                    Concentración dos participantes no Club do Mar San Amaro
08:00                           Saída ao caladoiro de pesca
09.00                           Inicio da proba.
13.30                           Fin da proba
15.00                           Comida no Club do Mar San Amaro e entrega de trofeos.


Nota: O cebo será o facilitado póla organización e constará de.
8 caixas de coreano
¼ de gamba
O custo é de 20€ por pescador, será abonado ese mesmo día os provedores, polos participantes.


NORMAS PARTICULARES DE DESENVOLVEMENTO


·         Constará dunha soa manga de catro horas de duración.
·         O xuíz dará a sinal de comezo e fin da proba, así como as sinais de rotación cada hora, segundo a rotación das agullas do relo, asinando  un  tempo mínimo para o cambio.
·         O campionato desenvolverase desde unha so embarcación na zona de Llacentes  ría de A Coruña Ferrol.
·         A pesca realizarase con cana, estando só unha en acción de pesca.
·         Non se permite o cebado das augas.
·         O cebo será único, facilitado pola organización
·         O chumbo tocará fondo e só se permiten tres anzós.
·         Serán válidas as capturas que non estean en veda e superen a medida legal establecida pola Consellería do Mar,(as especies que non dean esa medida mínima poden ser obxecto de sanción)
·         A puntuación será un punto por gramo de peso considerando as especies dunha única categoría.
·         O xurado estará composto polos membros da Federación presentes,un xuíz e dous representantes dos pescadores de entre os participantes elixidos entre eles .


En canto ao resto de normas, serán de aplicación as establecidas no regulamento oficial de competicións da Federación Española de Pesca.Firmado: o Delegado da F.G.P.                                                         

No hay comentarios:

 
Creative Commons License
This blog is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License