8/30/2008

CAMPIONATOS PROVINCIAL DE EMBARCACIÓN FONDEADA, CORUÑA 2008

Amigos todos, os acompaño el programa y las bases del campeonato Provincial de embarcación fondeada, el cual tuvimos que trasladar a la zona de Ribeira al no poder contar en A Coruña con suficientes lanchas.
Vaya nuestro agradecimiento a la sociedad W.LATORRE y a sus socios que ponen a nuestra disposición las lanchas.
Quiero aclarar que tanto el Club Salmo como el Capote nos facilitaban lanchas pero eran insuficientes, gracias también a ellos.
Espero verlos el día 7· Constará dunha soa manga de catro horas de duración.
· Ó sinal “fin de proba” é obrigatorio o cese inmediato da acción de pesca.
· O campionato desenvolverase desde embarcacións, na zona de Corrubedo
· Participaran CLUB BARBANZA, O CAPOTE, ROBALO,SALMO,V.SANTIAGO, W.LATORRE, RIO MANDEO con 4 pescadores por club, utilizaranse lanchas, cada unha delas levará catro participantes.
· a clasificación será por (lancha).
· A pesca realizarase con cana, carrete e liña con chumbada a partir dos 60 gr. A fondo. Soamente se poderá ter unha cana en acción de pesca cun máximo de tres anzós.
· Non se permite o cebado das augas.
· Cebos por conta dos pescadores, válidos tódolos autorizados pola Consellería de pesca.(NON SON VÁLIDOS OS ARTIFICIAIS)
· Por tratarse de espacies de superficie só se admitirán dúas xardas por pescador. Non serán válidos os muxes.
· So se admite un congro por pescador cun peso mínimo de 2 kg. Puntuará 1000 puntos.
· Terán a consideración de pezas válidas o resto de peces que teñan os tamaños mínimos legais, establecida pola Consellería de Pesca.
· A puntuación será un punto por gramo de peso considerando as especies dunha única categoría.
· Poderán acordarse outras normas particulares ou modificar estas na reunión de delegados.
En canto ó resto de normas, serán de aplicación as establecidas no regulamento oficial de competicións da Federación Española de Pesca y Cásting.

No hay comentarios:

 
Creative Commons License
This blog is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License