10/30/2007

AMPLIACION DEL COTO DE CHAIAN

Resolución do 20 de setembro de 2007, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se instrúe expediente para a ampliación do couto troiteiro de Chaián, no río Tambre, coas características que se citan.

Río: Tambre.
Concellos: Trazo e Santiago.
Límite superior: confluencia do rego de Vilariño.
Limite inferior: a ponte de Ponte Albar.
Lonxitude total do couto: 11,26 km.
Categoría: 3ª troita.
Nº de permisos: 50 diarios.
Cota de capturas: 10 troitas pescador/día.
Tamaño capturas: 19 cm.
O que se fai público para xeral coñecemento, sinalándose o prazo de quince días contados a partir do día seguinte á publicación deste anuncio para que as entidades e persoas que se consideren afectadas poidan informarse nas oficinas desta delegacion provincial (Servizo Provincial de Conservación da Naturaza) edificio administrativo Monelos, praza de Luis Seonae, s/n - 5º andar - A Coruña, sobre as características da ampliación do couto de pesca e presentar durante o mesmo prazo as alegacións que puidesen estimar convenientes ao respecto.

A Coruña, 20 de setembro de 2007.
Manuel Tajes Gómez
Delegado Provincial da Coruña

No hay comentarios:

 
Creative Commons License
This blog is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License