2/02/2011

ORDEN DE VEDAS 2011. GALICIASe publica hoy en el DOGA la nueva ORDEN DE VEDAS que regulara la pesca en aguas continentales en la Comunidad de Galicia para la temporada 2011.


Un avance para la pesca deportiva:

“Cuarta.-Co obxecto de facilitar a preparación dos pescadores galegos seleccionados para participar en competicións nacionais e internacionais, a Federación Galega de Pesca, co visto e prace da Secretaría Xeral para o Deporte poderalle propoñer á Dirección Xeral de Conservación da Natureza a creación dun escenario deportivo en augas continentais da nosa comunidade autónoma, fóra do período hábil de pesca.”
1 comentario:

Jose dijo...

Gracias por el aporte.
Saludos

 
Creative Commons License
This blog is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License