10/19/2009

Curso “ADESTRADORES DE PESCA DEPORTIVA”, NIVEL I

BLOQUES ESPECÍFICO E PRÁCTICO (CALENDARIO)


Presentación do curso

23/10/2009 de 18:00-20:00.


Regulamentos da Pesca Deportiva (10 horas). 24/10/2009 de 9:00-14:00 e 16:00-21:00.

Aspectos estructurais da pesca. 4 horas
Normas e regulamentos xerais da pesca : Espírito, significado e obxectivos. 4 horas
Accións administrativas regulamentarias do técnico de pesca. 2 horas


Seguridade E Hixiene Na Pesca Deportiva (5 horas). 25/10/2009 de 9:00-14:00.

Didáctica Da Pesca Deportiva (25 horas)

Metodoloxía Do Ensino E Do Adestramento (15 horas). 30/10/2009 de 18:00-20:00, 31/10/2009 de 9:00-14:00 e 16:00-21:00, 13/11/2009 de 18:00-21:00

· A análise das tarefas e actividades de ensino e aprendizaxe en pesca deportiva
· Desenvolvemento das actividades de ensino e aprendizaxe na pesca deportiva e a súa aplicación á técnica e a táctica
· Metodoloxía e deseño do adestramento
· A avaliación en pesca deportiva


Psicoloxía Aplicada Á Pesca (10 horas). 14/11/2009 de 9:00-14:00 e 16:00-21:00

· Características psicolóxicas da pesca de iniciación
· Directrices condutuais para o adestrador de mozos deportistas
· Variables psicolóxicas relevantes na aprendizaxe da pesca
· Características psicolóxicas da pesca de competición
· Variables psicolóxicas que inflúen no rendemento do adestrador
· Técnicas de intervención psicolóxica dirixidas á mellora do rendemento


Introducción Á Pesca Deportiva. 27/11/2009 de 18:00-21:00 e 28/11/2009 de 9:00-11:00

Historia da Pesca Deportiva. Evolución de artes e materiais. 5 horas


Formación técnica e táctica da pesca deportiva (30 horas)

Modalidades e especialidades da pesca deportiva, introducción e conceptos. 8 horas. 28/11/2009 de 11:00-14:00 e 16:00-21:00
Escenarios para a práctica da pesca deportiva, introducción e conceptos. 4 horas. 11/12/2009 de 18:00-20:00 e 18/12/2009 de 18:00-20:00
Medio acuático e bioloxía das especies obxecto da pesca deportiva, introducción e conceptos. 8 horas. 19/12/2009 de 10:00-14:00 e 16:00-20:00
Equipos e materiais para practicar a pesca deportiva, introducción e conceptos. 5 horas. 9/01/2010 de 9:00-14:00
Técnicas e tácticas xerais da pesca deportiva, introducción e conceptos. 5 horas. 9/01/2010 de 16:00-21:00


Iniciación E Perfeccionamento Técnico E Táctico Dos Deportistas (80 horas). Desenvolvemento Das prácticas (30 horas)

Prácticas de pesca en auga doce. 10 horas. 16/01/2010 de 9:00-14:00 e 16:00-21:00
Ficha de seguimento de pesca en auga doce. 5 horas. 17/01/2010 de 9:00-14:00
Prácticas de pesca de black-bass. 10 horas. 23/01/2010 de 9:00-14:00 e 16:00-21:00
Ficha de seguimento de pesca de black-bass. 5 horas. 29/01/2010 de 16:00-21:00
Prácticas de Casting (Lanzado). 10 horas. 30/01/2010 de 9:00-14:00 e 16:00-21:00
Ficha de seguimento de casting (lanzado). 5 horas. 5/02/2010 de 16:00-21:00
Prácticas de pesca marítima nas especialidades de Surfcasting e embarcación fondeada. 10 horas. 6/02/2010 de 9:00-14:00 e 16:00-21:00
Ficha de seguimento de pesca marítima (surfcasting e embarcación fondeada). 5 horas. 12/02/2010 de 16:00-21:00
Montaxe de artificiais. 20 horas. 13, 14/02/2010 9:00-14:00 e 16:00-21:00
Ficha de seguimento de montaxe de artificiais. 5 horas. 26/02/2010 de 16:00-21:00
Prácticas de pesca de salmónidos. 20 horas. 27, 28/02/2010 9:00-14:00 e 16:00-21:00
Ficha de seguimento de pesca de salmónidos. 5 horas. 5/03/2010 de 16:00-21:00


Adestramento Específico De Pesca Deportiva (5 horas). 6/03/2010 de 9:00-14:00

Preparación Física Aplicada Á Pesca (3 horas)

· A preparación física inmersa no proceso de adestramento deportivo, importancia da preparación física como factor determinante do rendemento na pesca deportiva
· Principios biolóxicos do adestramento deportivo, como inflúen na práctica da pesca deportiva
· Os compoñentes da condición física, a súa aplicación á pesca deportiva
· Adestramento das capacidades físicas básicas, metodoloxía de traballo e a súa aplicación á práctica da pesca deportiva

Competición E Detección De Talentos Na Pesca (2 horas)

· Características xerais das competicións na pesca, determinación dos obxectivos xerais e específicos que se van abordar de cara á participación nestas
· Planificación e preparación das competicións na pesca, determinación dos obxectivos xerais e específicos que se van abordar de cara á participación nestas
· Factores de referencia das competicións e dirección do adestramento aplicado á competición
· A detección de talentos na pesca e elementos que hai que ter en conta


Elaboración Dunha Memoria De Prácticas (40 horas)

A memoria estructurarase nos apartados seguintes:
Descrición da estructura e funcionamento do centro
Descrición das instalacións e os espacios das prácticas
Descrición do grupo ou grupos de traballo cos que realizase o período de prácticas

No hay comentarios:

 
Creative Commons License
This blog is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License